مواد اولیه

مواد خام مصرفی در صنایع شوینده، فوم بتن، آتش نشانی، نفت و گاز، …

مواد نیمه آماده

ترکیبات نیمه آماده جهت تولید سریع محصول در صنایع شوینده

آزمایشگاه

آزمایشگاه همکار تحت استاندارد 17025 جهت آنالیز و کنترل کیفیت محصول

پودرهای شوینده

انواع پودرهای شوینده (لباسشویی دستی و ماشینی، ظرفشویی، …) جهت مصارف خانگی، سازمانی و صنعتی

مشتریان ما