آزمایشگاه های کنترل کیفیت پدیده شیمی غرب:

 • آزمایشگاه حین فرآیند تولید پودر
 • آزمایشگاه حین فرآیند تولید سولفوناسیون
 • آزمایشگاه پودر
 • آزمایشگاه سولفوناسیون
 • آزمایشگاه کنترل کیفیت

 

ارزیابی آزمایشگاه  شرکت پدیده شیمی غرب بر اساس الزامات استاندارد 17025 ISO/IEC  در تاريخ خرداد ماه سال 1395 توسط نظام  تاييد صلاحيت ايران  ( NACI )  انجام شد و با توجه به نتیجه بدست آمده شرکت پدیده شیمی غرب موفق به دریافت گواهینامه این استاندارد گردید.

آزمایشگاه شرکت پدیده شیمی غرب به عنوان یکی از مراجع معتبر و مستقل انجام آزمون هاي فیزیکی، شیمیایی و کارایی انواع  پودرشوینده و اسیدسولفونیک و آمونیوم لوریل اتر سولفات، با طرح ریزي و استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد : ISO /IEC   2005/17025 فعالیت می نماید.

شایان ذکر است آزمایشگاه آزمون  پدیده شیمی غرب که حاصل فعالیت آزمایشگاه هاي تحقیق وتوسعه و کنترل کیفیت می باشند، همچنین داراي گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان البرز نیز می باشد.

استاندارد 17025 جهت آزمایشگاههایی که بر اساس یک نظام کیفیت عمل می کنند و می خواهند صلاحیت فنی خود را  اثبات نمایند تدوین شده است. این استاندارد که نتیجه تجربیات به دست آمده از اجراي موفق 25  IEC/ISO و  استاندارد اروپايي EN 45001  می باشد، هم اکنون جایگزین مناسبی براي هر دو گزینه شده است.این استاندارد که یک سیستم مدیریت حاکم بر آزمایشگاههاي کالیبراسیون و آزمون است، فقط داراي چارچوب مدیریتی نبوده، بلکه با ارائه راهکارهایی براي مقادیر و روش هاي اندازه گیري شده و روش هاي اندازه شناسی بصورت علمی و فنی، فعالیت آزمایشگاهها را بررسی می کند. لذا هم داراي اعتبار اندازه گیري بوده و هم بهبود پیوسته فعالیت آزمایشگاهها را در پی دارد.

 

مهم ترین مزایاي اخذ تایید صلاحیت این استاندارد براي مراکز آزمایشگاهی به شرح زیر است:

 • ارتقاء کیفیت (دقت و صحت) نتایج آزمون و قابلیت اطمینان به آن ها؛
  پذیرش آزمایشگاه ها به عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی؛
 • برآورده سازي تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و صنعتی جهت انجام آزمون ها؛
 • توجه به صلاحیت پرسنل آزمایشگاه و ارتقاء آن؛
 • کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه ها؛
 • استاندارد کردن روش هاي اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها؛
 • ارتقاء سطح مشتري مداري آزمایشگاه ها؛
 • رضایت مندي هر چه بیشتر گیرندگان خدمات و جلب اعتماد روز افزون آن ها به آزمایشگاه

به منظور تحقق اهداف کیفی با محوریت اصول خط مشی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه آزمون و الزامات استاندارد، مدیریت آزمایشگاه خود را ملزم و متعهد می داند که منابع و امکانات لازم را فراهم نموده و بهبود مداوم اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه را در بازنگري هاي دوره اي مورد کنترل و پایش قرار دهد.

ودرعین حال :

ما می دانیم، موفقیت قابل داد و ستد نیست، بلکه، حاصل فکر خلاق و دستان پرتلاش است و چه دلچسب و شیرین است موفقیت گروهی.

 

خط مشی :

آزمایشگاه تشخیص کیفیت شرکت پدیده شیمی غرب در زمینه ی ارائه خدمات تشخیص کیفیت به شرکت پدیده شیمی غرب و سایر متقاضیان دریافت خدمات آزمایشگاهی به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد فعالیت می­نماید.

 

اهم سیاست های کیفیتی مدیریت این آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

 1. مدیریت ارشد آزمایشگاه معتقد است تضمین ارائه خدمات آزمایشگاهی به متقاضیان تنها از طریق ایجاد و استقرار سیستم مدیریت کیفیت طبق استاندارد بین المللی ایزو 17025 امکان پذیر خواهد بود.
 2. تأمین و افزایش رضایتمندی مشتریان در اولویت سیاست های مدیریت آزمایشگاه قرار دارد.
 3. منابع انسانی متخصص و ماهر جزء سرمایه های اصلی آزمایشگاه محسوب گشته و ارتقاء دانش فنی آن­ها جزء سیاست های بارز مدیریت ارشد آزمایشگاه قرار می­گیرد.
 4. تضمین صحت و دقت نتایج آزمون بارزترین ویژگی در خدمات آزمایشگاه می­باشد.
 5. مدیریت ارشد آزمایشگاه برای حفظ اعتبار نتایج صادره، همواره از تجهیزات اندازه­گیری معتبر و روزآمد بهره­گیری می­نماید.
 6. مدیریت آزمایشگاه تضمین می کند که اطلاعات مربوط به مشتریان را در اختیار سایرین قرار ندهد و اصل رازداری در آزمایشگاه پدیده شیمی غرب کاملا رعایت خواهد شد.

 

تعداد نیروها شامل: دونفر کارشناس ارشد شیمی-سه نفر کارشناس شیمی-یازده نفر تکنسین

 

دستگاه ها و تجهیزات:

 1. Tergotometer WADEGATI
 2. Oven Fan Azma Gostar
 3. Furance Fan Azma Gostar
 4. Balance (of Moisture Analyzer) OHAUS & Sartorius
 5. Balance AND & KERN &  OHAUS & Sartorius
 6. Refractometer ATAGO
 7. pH Meter WTW
 8. Temperature-Humidity Logger MarMonix
 9. Test sieve Tyler
 10. Gas Chromatograph (GC) Agilent Technologies
 11. spectrophotometer refractometer data color
 12. spectrocolorimeter lovibond

آزمایشات قابل انجام:

 • کلیه آزمون های سورفکتانت های آنیونیک:
  • درصد ماده فعال
  • مواد الی سولفونه نشده
  • pH
  • رطوبت
  • اکسیدان
  • سدیم سولفات
  • سولفوریک اسید
  • رنگ
  • Dioxane
  • Oxidant
  • قلیائیت
  • اسیدیته
 • آنالیز پودر شوینده با کف کم و زیاد(پودر لباسشویی دستی و ماشینی):
  • شکل ظاهری
  • بو
  • قابلیت پراکندگی
  • pH
  • رطوبت و مواد فرار
  • قلیائیت آزاد
  • اندازه گیری خاکستر پارچه استاندارد(رسوب زدایی)
  • قدرت پاک کنندگی و چرک بری
  • درخشان کنندگی
  • بسته بندی
  • نشانه گذاری
  • درصد نمک
  • دانسیته
  • دانه بندی

 

مشتریان:

شامل مشتری های داخلی و خارجی می باشد که نمونه هایی از آن ذکر می شود:

یونیلیور-پاکوش-صحت-شرکت های گروه صنعتی گلرنگ-پاکشو-اکتیو-پخش پایدار-افق کورش-آنیتاسان-پاکشیما-پاکرخ-پاکنام-من-کف-پاکریز-گلتاش-کندرنوژان-نوین فوم بتون-پارس حیان-پاکیوم-فخر خرمشهر-ادیب شیمی-فرایند شیمی-ایمن تاش-پاک طیف نگار

صادرات به کشورهای عراق-افغانستان-اذربایجان-ترکمنستان-ارمنستان و …

 

آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد به شماره AL/3433

گواهی آزمایشگاه همکار

تائید صلاحیت شده توسط سازمان ملی تائید صلاحیت ایران naci به شماره گواهینامه:NACI/Lab/885

 

تاییدیه‌ها و گواهی‌نامه‌ها