سایت‌های مفید

سایتهای مفید و جامع

 

صادرات

نام سایت آدرس سایت (LINK) واحد مربوطه مورد مصرف (جنبه کاربرد)
اتاق بازرگانی ایران http://iccima.ir/ صادرات اطلاعات و آمار و همایش ها
تعرفه گمرکی https://www.dutycalculator.com صادرات
اتاق بازرگانی تهران http://www.tccim.ir/ صادرات
اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان http://www.irkzbc.com صادرات

 

تدارکات

نام سایت آدرس سایت (LINK) واحد مربوطه مورد مصرف (جنبه کاربرد)
بورس http://www.ime.co.ir بازرگانی  داخلی خرید کالا
ثبت  مدیریت ثبت سفارشات واردات http://sabtaresh.tpo.ir بازرگانی خارجی ثبت سفارش اقلام
بانک مرکزی http://www.cbi.ir بازرگانی خارجی قیمت ارز
اتاق بازرگانی ایران http://iccima.ir بازرگانی خارجی
گمرک ایران http://www.irica.gov.ir بازرگانی خارجی بررسی امور گمرکی
بهین یاب http://behinyab.ir بازرگانی داخلی مربوط به  امور بورس

 

تحقیق و توسعه

نام سایت آدرس سایت (LINK) واحد مربوطه مورد مصرف (جنبه کاربرد)
استاندارد ملی ایران http://isom.isiri.gov.ir/nst/ تحقیق و توسعه دریافت استانداردهای  مواد اولیه و محصول
Stepan www.stepan.com تحقیق و توسعه دریافت اطلاعات از مواد اولیه و محصولات
Lubrizol http://www.Lubrizol.com تحقیق و توسعه دریافت اطلاعات از مواد اولیه و محصولات
Air products www.Airproducts.com تحقیق و توسعه دریافت اطلاعات از محصولات
Springer www.springer.com تحقیق و توسعه دریافت مقاله جهت تحقیقات
sciencedirect www.sciencedirect.com تحقیق و توسعه دریافت مقاله جهت تحقیقات
Alconox http://www.alconox.com تحقیق و توسعه دریافت اطلاعات در مورد محصولات
Kiiltoclean www.killtoclean.com تحقیق و توسعه بررسی فرمولاسیون محصولات
Scopus https://www.scopus.com تحقیق و توسعه دریافت مقاله جهت تحقیقات