اسـتاد حـاج محمدکریم فضلـی، بنیانگـذار گروه صنعتی گلرنـگ


مهندس فاضلیان رئیس هیئت مدیره هلدینگ پایدار در همایش مدیریت اقتصادی و بازاریابی جهانی به عنوان مدیر برتر اقتصادی در سال 1393 معرفی شد و تندیس افتخار دریافت کرد.

 

همایش مدیریت اقتصادی و بازاریابی جهانی با رویکرد ارتقاء سطح علمی در زمینه اصول و فنون بازاریابی جهانی و آشنایی با پیشرفت در زمینه‌های علمی این عرصه به همت وزارت صنعت معدن و تجارت در بهمن ماه 1393 در مشهد مقدس برگزار گردید.

جناب آقای مهندس باباجان‌زاده یکی از مدیران برتر و شایسته هلدینگ پایدار هستند، که در سالهای اخیر به عنوان مدیر عامل شرکت پدیده شیمی غرب باعث پیشرفت بسیار چشمگیر و موفقیت در زمینه صادرات این مجموعه شده‌اند. در حال حاضر جناب آقای باباجان‌زاده در کنار امر مهم مدیریت مجموعه پدیده شیمی غرب در زمینه‌های مرتبط تولید و مدیریت تدریس هم می‌نمایند. اعتقاد آقای باباجان‌زاده به نیروهای جوان، فعال و متخصص باعث سرزندگی و جوان‌گرایی در مجموعه گردیده است.