برندهای ما


مواد اولیه

مورد استفاده به عنوان مواد اولیه مصرفی در صنایع شوینده و بهداشتی، بتن، …


آزمایشگاه

انجام آزمایشات و آنالیز محصولات نهایی، مواد اولیه، شناسایی ترکیب مواد، …


ترکیبات نیمه آماده (بلندها)

مورد استفاده به عنوان مواد واسطه و نیمه آماده در صنایع شوینده


محصولات نهایی

محصولات آماده مصرف، به صورت بسته بندی شده و قابل عرضه در فروشگاه‌ها