مایع ضدعفونی کننده دست غیر الکلی

باتوجه به اهمیت بهداشت دستها در کنترل عفونت، امروزه استفاده از محلول هاى ضدعفونى کننده دست غیر الکلى مورد استقبال قرارگرفته است.از آنجاییکه پوست برخى از افراد به الکل حساسیت نشان مى دهد، در فرمولاسیون این محصول از ترکیبات الکلى استفاده نشده است، لذا استفاده از این نوع ضدعفونى کننده پیشنهاد مى شود. ضدعفونى کننده دست غیر الکلى نسبت به ضدعفونى کننده دست الکلى داراى قیمت کمترى مى باشد. غیر قابل اشتعال بودن و ریسک کمتر در صورت بلعیده شدن از مزایاى دیگر این محصول نسبت به ضدعفونى کننده الکلى مى باشد..

 • توضیحات
 • کاربرد
 • اطلاعات فنی

توضیحات

مایع ضدعفونی کننده دست غیر الکلی

باتوجه به اهمیت بهداشت دستها در کنترل عفونت، امروزه استفاده از محلول هاى ضدعفونى کننده دست غیر الکلى مورد استقبال قرارگرفته است.از آنجاییکه پوست برخى از افراد به الکل حساسیت نشان مى دهد، در فرمولاسیون این محصول از ترکیبات الکلى استفاده نشده است، لذا استفاده از این نوع ضدعفونى کننده پیشنهاد مى شود. ضدعفونى کننده دست غیر الکلى نسبت به ضدعفونى کننده دست الکلى داراى قیمت کمترى مى باشد. غیر قابل اشتعال بودن و ریسک کمتر در صورت بلعیده شدن از مزایاى دیگر این محصول نسبت به ضدعفونى کننده الکلى مى باشد.

   ویژگی های محصول 

فرمول پی اس جی پرو بر پایه آخرین تحقیقات ساخته شده به نحوی که بتواند هم یک ضدعفونی با پوشش میکروب کشی بسیار بالا باشد و هم دارای حداقل مواد تحریک کننده پوستی باشد.

 • موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری ها، قارچها، ویروسها
 • مقرون به صرفه
 • حاوی مواد نرم کننده پوست
 • جلوگیری از خشکی بیش از حد و عوارض پوست
 • بدون نیاز به آبکشی پس از استفاده

 

مواد آنتی میکروبیال:

 • بنزآلکونیوم کلراید

طیف اثر:

باکتری های گرم مثبت و منفی ، قارچ ها، ویروس ها

 

طریقه مصرف:

2 تا 3 سی سی از محلول را بر روی کلیه قسمتهای دست آغشته کرده و هر دو دست را بر روی یکدیگر مالش دهید به نحوی که بین انگشتان ، پشت و روی دست تا مچ به محلول آغشته گردد. برای مدت 30 ثانیه اجازه دهید که محلول در حین مالش از روی پوست خشک شود.

فرمول پی اس جی پرو بر پایه آخرین تحقیقات ساخته شده به نحوی که بتواند هم یک ضدعفونی با پوشش میکروب کشی بسیار بالا باشد و هم دارای حداقل مواد تحریک کننده پوستی باشد.

 • موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری ها، قارچها، ویروسها
 • مقرون به صرفه
 • حاوی مواد نرم کننده پوست
 • جلوگیری از خشکی بیش از حد و عوارض پوست
 • بدون نیاز به آبکشی پس از استفاده

اطلاعات فنی :TDS-nonalcohol liquidhandtds

اطلاعات ایمنی :MSDS hand sanitizerliquid non alcoholic


روش مرجع نتیجه آزمون واحد زمان تماس/میزان کاهش مقدارلود اولیه نوع میکروارگانیسم نوع نمونه
ISIRI10504

ISIRI2842

منطبق Cfu/ml 30 ثانیه

≤10

2/2 × 108 E.Coli  

 

 

 

 

 

مایع ضدعفونی کننده دست

غیر الکلی

PSGPRO

ISIRI10504

ISIRI2842

منطبق Cfu/ml 30 ثانیه

≤10

6/1 ×  108 Stphylococcus

aureus

ISIRI10504

ISIRI2842

منطبق Cfu/ml 30 ثانیه

≤10

5/2 × 108 Pseudomonas

aeroginosa

ISIRI2842 منطبق Cfu/ml 30 ثانیه

≤10

5/1  × 108 Enterococcus hirae
ISIRI19851 منطبق Cfu/ml 30 ثانیه

≤10

3/2 × 108 Candida albicans
EN14476 منطبق - 5 دقیقه

>4 log reduction

- Adenovirus
EN14476 منطبق - 60 ثانیه و 5 دقیقه

>4 log reduction

- Herpes simplex virus 1