EDTA.2Na ادتا.2سدیم

EDTA (ادتا) یا اتیلن دی آمین تترا استیک اسید، یک عامل کیلیت ساز و کمپلکس دهنده است که با بسیاری از کاتیون های فلزی، پیوند برقرار کرده و آنها را به دام می اندازد. از این ترکیب در بسیاری از فرآیندهای تحقیقاتی برای جداسازی یا خالص سازی محلول ها استفاده می شود

  • توضیحات
  • کاربرد
  • اطلاعات فنی

توضیحات

EDTA (ادتا) یا اتیلن دی آمین تترا استیک اسید، یک عامل کیلیت ساز و کمپلکس دهنده است که با بسیاری از کاتیون های فلزی، پیوند برقرار کرده و آنها را به دام می اندازد. از این ترکیب در بسیاری از فرآیندهای تحقیقاتی برای جداسازی یا خالص سازی محلول ها استفاده می شود.

ویژگی ها و مزایا:

  • ماده ای بی رنگ
  • محلول در آب
  • عامل کی لیت کننده
  • اصلاح کننده pH

در صنعت: از این ترکیب شیمیایی جهت جدا سازی یون های فلزی در محلول آبی استفاده می گردد که بیشترین کاربرد آن نیز می باشد. همچنین از دیگر مصارف آن می توان به کاربردش در صنعت نساجی اشاره کرد. این ماده از ورود یون های فلزی ناخالصی که باعث تغییر رنگ پارچه می گردد ممانعت به عمل می آورد.

درخشک شویی: از EDTA جهت کاهش سختی آب و شستشوی بهتر لباس استفاده می کنند.

در علم پزشکی: نیز می توان شاهد کاربرد های حیاتی این ماده با ارزش بود. مثلا می توان گفت این محصول آهن اضافی را از بدن حذف می کند. همچنین می تواند در درمان بیماری تالاسمی نقشی مهم ایفا کند.

دندان پزشکان نیز جهت حذف لکه لایه ای رو دندان و آماده کردن کانال دندان برای پر کردن از  EDTA استفاده میکنند. این ماده همچنین به طور گسترده در آنالیز خون کاربرد دارد. این ماده خاصیت ضد انعقاد نیز دارد. کلسیم موجود در خون نمونه را کنترل کرده و موجب توقف انعقاد خون و حفظ مورفولوژی سلول های خونی می گردد.

در صنایع غذایی:به عنوان افزودنی به غذا اضافه می شود تا مدت زمان نگه داری آن را افزایش دهد.

در صنعت گاز: در برخی مواقع جهت حذف سولفید هیدروژن از جریان گاز طبیعی مورد استفاده  قرار می گیرد.

اطلاعات فنی :TDS-EDTA.2Na

اطلاعات ایمنی:MSDS-EDTA.2Na


پودر سفید رنگ شکل ظاهری
Min 99.0 درصد خلوص
Max 0.01 درصد کلراید(Cl)
Max 0.05 درصد سولفات(SO4)
Max 10 آهن(ppm)
4.0-5.0 pH